Çiğli Belediyesi'nde çalışan ve uyarı eyleminden sonra işten atılan Kafesan (Çibel) taşeronunun işçileriyle konuştuk...

Şakran Kadın Kapalı Hapishanesi’nden tutsak sınıf devrimcisi Evrim Erdoğdu Petkim’deki “iş kazası” üzerine bir mektup yazdı.

Kızıl Bayrak gazetesi 20. yılını geride bırakırken mücadeleye dair işçi ve emekçilerden mesajlar gelmeye devam ediyor.

Haberler

Ücretler 2013 sonunda kriz öncesine göre sadece yüzde 1 arttı.

İlker Orman Ürünleri'nde ücretlerini alamayan işçiler eyleme başladılar.

11. Mamak Kültür Sanat Festivali ikinci gün programıyla sürüyor.

Netanyahu’ya insanlığa karşı suç işlemekten Şili'de dava açıldı.

İstanbul-Ankara seferi yapan Yüksek Hızlı Tren'de fren arızası...

TÜSAK bildirisine imza atan yöneticilerin görevden alınması istendi.

Alkumru Barajı taşkınında 6 kişinin ölmesi eylemle protesto edildi.

Yatağan’ın ardından bölgedeki iki termik santralde özelleştirilecek.

Güncel

Sınıf hareketinin geliştiği her evre işçi sınıfının kendi meşru şiddetine başvurduğu zamanlara denk gelir. Bu tarihsel zor ilişkisi her şeyden önce işçi sınıfında devrimci bilinç yaratırken sermaye iktidarını yıkacak deneyimlerin koşullarını da yaratacaktır.

Greif direnişi 106 günlük deneyimiyle sınıf mücadelesine önemli bir deneyim kattı yeni bir dönemi başlattı. Bu öyküde işçi Esin karakteriyle anlatılanlar direnişçi bir Greif işçisinin anlatımından yola çıkılarak yazılmıştır.

Grev hakkı grev yapılarak fiili-meşru mücadele yoluyla elde edilmiştir. Büyük bedellerle kazanılmış ve halen bu hakkın korunması büyük bedeller gerektirmektedir. O nedenle yasaklara rağmen grev silahı kullanılmalıdır.

Normal şartlar altında sendikal bürokrasinin tam denetiminin yaşandığı fabrikalarda bürokratların hesapları bozuluyor. Tüm bu fabrikalardaki mücadele eğilimleri sendika bürokratları tarafından eskisi gibi sorunsuzca bloke edilemiyor.

Değerlendirmeler

Gündem

“Yeni bir ülke” kurmak elbette mümkündür. Ama bu ülke sahte vaatlerle değil, işçi sınıfı ve emekçilerin egemenliğinde kurulacaktır.